header

Oorsprong van de naam ‘Hetterstee’

P7220033‘Teckelkennel De Hetterstee’ heeft haar thuisbasis in het oude boerderijtje ’t Witte Huus (www.bnbhetwittehuus.nl) dat is gelegen in een oud gebied ten noorden van Emmerik. De historie van 't Witte Huus gaat terug tot de 18e eeuw. Oorspronkelijk was het een daglonershuis met een kleine stal en een stuk grond om groente en fruit te verbouwen. Dagloners gingen in de zomer werken bij de grote boeren in het rivierengebied. Veelal bouwde men op een stukje grond zelf een kleine boerderij waar een paar koeien, geiten, varkens en kippen gehouden werden. De koeien liet men vaak grazen op de grond die werd gepacht van de kerk of de schutterij. Op het eigen stukje grond werden groente en aardappels verbouwd.

‘Stee’ is een oud woord en betekent o.a. (boeren)plaats. ‘Hetter’ is de oude naam van de landstreek ten noorden van Rees en Emmerik(1). De heren en graven van den Bergh woonden in het kasteel Huis Bergh te ’s-Heerenberg en bezaten in deze streek verschillende rechten en goederen, zoals in Emmerik waar o.a. Rijntol werd geheven ten behoeve van het onderhoud aan de Rijndijk. Toch had 't Witte Huus, dat op een lager stuk grond ligt, tot de jaren 60 van de vorige eeuw in de winter vaak last van hoog water in ‘De Lander’ die hier de grens vormt tussen Duitsland en Nederland. De Lander is eigenlijk een oude rivierbedding van de Rijn uit de laatste ijstijd en mondt nu als Löwenberger Landwehr uit in de Rijn vlakbij de Rijnpromenade in Emmerik.

Na het teruglopen van het (hoog)water, bleven de lager gelegen gedeelten lang onder water staan en waren aantrekkelijk als broedplek voor weidevogels. In de Hetter leeft nu nog de belangrijkste en grootste grutto populatie van Noordrijn-Westfalen, d.w.z. in de laatste 10 jaar jaarlijks circa 40 paren.

De grote weide- en graslanden in de laagvlakten tussen Emmerich en Rees zijn typisch voor het traditionele agrarische cultuurlandschap aan de Nederrijn: uitgestrekt, vlak en open vochtig gras- en weideland. In 1992 werd de Hetter als natuurreservaat aangewezen. Op het kaartje is te zien dat de twee grote bogen van het natuurreservaat ‘Hetter-Millinger Bruch’ tegen de grens met Nederland (o.a. De Lander) liggen en in het zuiden grotendeels begrensd worden door de snelweg A3 (het Duitse deel van de A12). Sinds 2000 behoort de Hetter tot een wereldwijd uniek netwerk van gebieden die van ecologisch groot belang zijn(2).


[1] Na 400 vestigden zich hier de Hattuariërs ofwel de Haetera wat verbasterde tot de naam De Hetter (Bron: www.netterden.net)

[2] Bron: www.archieven.nl pagina 0214 en www.life-uferschnepfe.de

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.